Effect coronamaatregelen op inburgering

Berichtgeving SZW 29 mei 2020 Update:

  • Voor inburgeringsplichtigen verandert er ook een aantal zaken. Zo worden per 15 juni de inburgeringsexamens op de DUO toetslocaties hervat. Inburgeringsplichtigen ontvangen hierover een brief van DUO. Ook wordt een extra toetslocatie geopend. Op de DUO toetslocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op veilige wijze kan gebeuren
  • Naar aanleiding van de verkondigde versoepeling van het kabinet  kan vanaf 1 juni 2020 klassikaal inburgeringsonderwijs door private taalscholen worden gegeven. Vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene RIVM basisregels zoals 1,5 meter afstand houden in de klaslokaal.

Meer informatie over de huidige stand van zaken leest u op de website van Blik op Werk en DUO zakelijk 

WhatsApp us