Onze Cursussen

Welkom bij Leer Unique
De beste plek om de Nederlandse taal te leren
Z-route
Cursisten die vastlopen in hun inburgeringsklassen vanwege het te hoge niveau of tempo van de taallessen, zullen vanaf 2021 waarschijnlijk in de Z-route instromen
LEES MEER
Welkom bij Leer Unique
De beste plek om de Nederlandse taal te leren
Online cursussen
LEES MEER
Welkom bij Leer Unique
De beste plek om de Nederlandse taal te leren
Previous
Next

Waarom de Taalschool Leer Unique?

Professioneel team​

De meeste NT2-docenten bij Leer Unique hebben meer dan tien jaar ervaring in het geven van taallessen aan nieuwkomers . Zij staan ook achter onze missie: mensen de kans en mogelijkheid bieden hun (taal)vaardigheden te ontwikkelen naar een hoger niveau van zelfstandigheid, waardoor ze beter kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Leerproces

Leer Unique doet haar uiterste best om u te voorzien van een optimale leerproces dat bij u past. Wij kiezen zorgvuldig ons curriculum zodat u de best mogelijke cursus bij ons kunt volgen.

Update
Coronavirus

In de persconferentie van het kabinet op 19 mei jl. is bekend gemaakt dat er stap voor stap meer ruimte komt zolang het coronavirus onder controle blijft. In dit overzicht staat welke Rijksbrede maatregelen en versoepelingen per wanneer van kracht zijn.
 
Voor inburgeringsplichtigen verandert er ook een aantal zaken. Zo worden per 15 juni de inburgeringsexamens op de DUO toetslocaties hervat. Inburgeringsplichtigen ontvangen hierover een brief van DUO. Ook wordt een extra toetslocatie geopend. Op de DUO toetslocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op veilige wijze kan gebeuren. U leest hier meer over in de brief aan de Tweede Kamer en op de website van DUO
 
Naar aanleiding van de verkondigde versoepeling van het kabinet (per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar) kan klassikaal inburgeringsonderwijs door private taalscholen en taalscholen die onderdeel zijn van een mbo- of ho-instelling weer opgestart worden. Vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene RIVM basisregels zoals 1,5 meter afstand houden, gebruik openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan en mijd de spits. Er kunnen in de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen. Taalscholen kunnen contact opnemen met hun veiligheidsregio om te horen wat er in de noodverordening staat. Meer informatie over de veiligheidsregio’s vindt u hier. Alle taalscholen wordt geadviseerd gebruik te maken van het NRTO-protocol “Verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding en examen”. Elke taalschool is anders. Hoe groter de klaslokalen hoe meer mensen op 1,5 meter afstand lessen kunnen volgen. Bij een klein lokaal kunnen minder mensen op 1,5 meter lessen volgen. Maatwerk is nodig. Daarom blijft afstandsonderwijs een alternatief voor klassikaal onderwijs daar waar het knelt en blijft de versoepeling van de voorwaarden voor afstandsonderwijs voorlopig in stand zodat er ook naar combinaties kan worden gezocht van klassikaal onderwijs en afstandsonderwijs.
 
Meer informatie over de huidige stand van zaken leest u op de website van Blik op WerkDUO zakelijk en in de Q&A’s op inburgeren.nl.
 
Op Rijksoverheid.nl vindt u infographics met de effecten van de coronamaatregelen op inburgering in de talen Frans, Engels, Spaans, Somalisch, Turks en Arabisch. Deze infographics zijn te downloaden in PDF. Bij wijzigingen worden de infographics aangepas

Doordat de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn is verlengd tot 28 april aanstaande, mogen ook analfabeten onderwijs op afstand volgen in het kader van hun inburgeringsplicht. Het team van Leer Unique is zeer blij met deze maatregel omdat zij het belangrijk vindt dat ook analfabeten en lager-opgeleiden doorgaan met het leren van de Nederlandse taal en het opdoen van de kennis over de Nederlandse maatschappij. De gevolgde online uren mogen in het kader van deze nieuwe maatregel zowel voor inburgeraas als voor analfabeten meegeteld worden.

Lees meer….

Meer dan honderdduizend nieuwkomers die geen Nederlands spreken, krijgen nauwelijks iets mee van de coronamaatregelen. Ze vormen een risico voor zichzelf en anderen. De Corona Helpdesk voor Statushouders werpt hun een telefonische reddingsboei toe.

Lees meer…

LEER UNIQUE NIEUWS EN UPDATES

Ben jij een NT2 docent

En wil jij in het kader van Wet Inburgering lesgeven aan cursisten

Dan zijn wij op zoek naar jou.

Wat vragen wij?
Klik hier

getuigenissen

Samenwerking met:

WhatsApp us